Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

CÁCH ĐÁNH CỦA QUÂN VÀ DÂN VIỆT NAM KHIẾN KẺ THÙ PHẢI KHIẾP SỢ

 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vô cùng vẻ vang. Quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc ta thường phải đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. Để chiến thắng kẻ thù, ông cha ta đã sáng chế rất nhiều loại vũ khí thô sơ có công hiệu rất lớn, với cách đánh độc đáo, sáng tạo đã làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

 Vũ khí thô sơ tự tạo 

- Di sản văn hóa quân sự Việt Nam đặc sắc. phong phú về vũ khí thô sơ tự tạo sẽ góp phần mang đến cho người xem một cái nhìn toàn diện về ý chí, sự sáng tạo, đường lối quân sự độc đáo của dân tộc ta, ông cha ta đã tận dụng được những điều kiện có sẵn để đánh lại kẻ thù 


Các loại bẫy về phần này có thể nói các cụ ta đã là bậc thầy .Các cuộc chiến tiêu biểu hào hùng phải kể tới chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền dùng cọc đầu bịt sắt nhọn đóng xuống  nơi hiểm yếu ở cửa sông lợi dụng lúc thủy triều lên cho quân đánh giả vờ thua ,địch đang thế mạnh đuổi theo rơi tọt vào bẫy cọc ngầm của ta ,đã đợi sẵn cái kết là bị tập kích tiêu diệt hoàn toàn  hiện nay còn dấu tích bãi cọc ngầm đang được các nhà khảo cổ  khai quật ở huyện Thủy Nguyên Hải Phòng
 ( sông Bạch Đằng dài hơn 30km nằm giữa huyện QUẢNG YÊn - QUẢNG NINH VÀ HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG )

Các chủng loại và kích cỡ của vũ khí thô sơ của Việt Nam được phát triển nhất trong thời kỳ đánh Pháp và Mỹ .
Bẫy trông bằng tre vót nhọn tẩm thuốc độc hay ngâm nước tiểu khiến quân địch phải khiếp sợ ,bẫy được đặt ở những con đường làng xã địch hay càn quét và hành quân của địch , đang đi bất ngờ dẫm phải bẫy khiến một số bị thương làm chậm cuộc hành quân .
bẫy rắn ở việt nam có rất nhiều loại rắn kịch độc có thể sống cả tuần không phải ăn khi rắn bị bỏ đói rất hung dữ . Bẫy ong bắp cày hay bò vẽ cũng là nỗi ám ảnh của quân mỹ trong chiến tranh việt nam.
Bẫy cứt đây cũng là loại bẫy gây ám ảnh rất mạnh trên đường hành quân , quân Mỹ phải cho đội phá bom mìn dò đường  trước biết trước kế hoạch đó  ta đã chế nhiều loại bom giả chứa cứt chỉ cần ít kim loại chôn dướt đất ,quân Mỹ sẽ đào lên sẽ dính vào tay và mang theo mùi hôi rất khó chịu buộc chúng phải tìm ao hồ khe nước để rửa chính những chỗ đó ta lại gài bẫy bằng mìn tự chế thật bùm phát nổ gây thương vong hay bẫy trông khiến địch bị thương vong.Chính việc ngụy trang thật giả lẫn lộn khiến nhiều khi không xác định được
Địa đạo : Được xây dựng nhiều rất kiên cố đây là cách xây dựng thế đánh bám thắt lưng địch mà đánh ,đánh trong lòng địch  khiến lính Mỹ luôn bị động khó khăn  tiêu biểu là địa đạo Củ Chi cách TP Hồ Chí Minh 30 km trong kháng chiến chống Mỹ Củ Chi ví như ''đất thép thành đồng '' Quân dân ta đã xây dựng từ thời chống Pháp nhưng sang chống Mỹ Ta đã nối các hầm với nhau thành một hệ thống  khép kín có 3 tầng sâu từ 8-15m  đầy đủ các khu vực nhà ở ,nhà trẻ,bếp nấu ,nhà chữa thương binh ,khu hậu cần , kho vũ khí ... cá lỗ thông hơi là ngụy trang rất kín đáo làm giả như ủ mối cách làm rất sáng tạo đục thông cả thân tre rồi chôn xuống sau mùa mưa bị mối ăn sẽ tạo thành lỗ tư nhiên rất khó nhận ra   ,lối vào hầm rất nhỏ 50-60cm chỉ vừa một người Việt nhỏ gọn chui qua nắp hầm được ngụy trang cẩn thận khi tấn công địch chớp nhoáng bất ngờ rồi biến mất như một trò ảo thuật nhưng chết thật   ,với lính Mỹ to lớn để chui vào sâu là một nhiệm vụ bất khả thi .Ngay cả khi hòa bình lập lại nhiều cựu binh Mỹ trở lại chiến trường xưa thăm quan và chui thử hệ thống hầm hào công sự của Ta ,đã phải khuất phục trước những sáng tạo của Việt Minh.
CHIẾN LƯỢC CHIẾN THUẬT TRONG CHIẾN ĐẤU.
ĐÁNH NGHI BINH TRẬN ĐỊA GIẢ VÀ HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN 
Đây là một nghệ thuật quân sự được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao.
Đánh nghi binh nhằm chia nhỏ quân địch ra mà đánh ,địch muốn đánh nhanh ta lại kéo dài thời gian tiêu hao sinh lực địch bắt địch 

phải điều quân theo ý đồ của ta, như trong trận Điện Biên Phủ Ta đánh Luông Pha Băng , pa thét Lào sau đó tập trung tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương .Lưc đầu quân Ta với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh ,sau đó Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP so sánh tương quan lực lượng , cơ số đạn Ta đang có là quá ít nên đã chuyển sang đánh chắc tiến chắc xây dựng hầm hào vây quanh tấn công sắp xếp lại trận địa pháo hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung pháo đăt ở nhiều nơi , tập chung bắn kết hợp trận địa giả thu hút quân địch  gây cho quân địch khó xác định để chế áp hỏa lực của Ta .Kết quả đã giành thắng lợi hoàn toàn chấn động địa cầu 
như vậy có thể thấy nghệ thuật quân sự Việt Nam đã đạt tới đỉnh cao.
The Vietnamese people have a very glorious tradition of fighting to build and defend the country. In the process of building and defending the country, our people often had to cope with many times stronger enemies. To conquer the enemy, his father invented many primitive weapons with great effect, with a unique, creative attack that terrified the enemy. Self-made primitive weapon - Special Vietnamese military cultural heritage. Rich in self-made rudimentary weapons will contribute to giving viewers a comprehensive view of the will, creativity, unique military ways of our nation, his ancestors have taken advantage of Events are available to fight back the enemy The types of traps in this part can be said to be masters. The typical heroic battles include Ngo Quyen's victory in 938 by Ngo Quyen using a sharp iron tip to close down a dangerous place at the river mouth. Taking advantage of the high tide for the enemy to pretend to lose, the strong enemy chasing fell into our underground pile trap, waiting for the end to be completely destroyed by the attack, and there are traces of the underground pile. unearthed by archaeologists in Thuy Nguyen district, Hai Phong (Bach Dang River is more than 30km long, located between QUANG YEN district - QUANG NINH AND THUY NGUYEN DISTRICT - HAI PHONG) The types and sizes of crude weapons in Vietnam were most developed during the war against France and the US. Traps look made of sharp bamboo soaked in poison or soaked in urine, causing the enemy to fear, traps are placed on enemy village roads or sweeping and marching by the enemy, suddenly stepping on traps, causing some Spearmen slow the march. Snake traps in Vietnam have many types of poisonous snakes that can survive for a week without eating when they are severely starved. Traps of wasps or cows are also the obsession of the Americans in the Vietnam War. The shit trap is also a very haunting trap on the way of operation, the US army must let the bombing team to detect the way ahead of the plan, we have built many types of fake bombs containing shit only need a little metal to bury the ground. , the Americans will dig up will stick to their hands and carry a very unpleasant odor, forcing them to find ponds and lakes to wash the same places, then we set up traps with homemade mines exploding causing casualties or traps. It was the disguise that was confusing, which sometimes could not be identified Tunnels: Built a lot of solidity, this is the way to build a fighting stance to cling to the enemy's waist and hit and beat in the heart of the enemy, making American soldiers always passively difficult, typically Cu Chi tunnels 30km from Ho Chi Minh City. During the resistance war against the American Cu Chi, it was like '' land and steel into bronze ''. Our army and people had built them in the anti-French period, but to fight against America Ta connected the tunnels together into a closed system with 3 floors deep from 8 -15m full of housing areas, kindergartens, kitchens, wounded healers, logistics areas, armory ... fish vent is very discreetly disguised as pretending to make a very bright way Chiseling the whole bamboo body and then burying it after the rainy season, being eaten by termites will create a natural hole that is very difficult to recognize, the entrance to the tunnel is very small 50-60cm, only a compact Vietnamese person goes through the carefully camouflaged hatch cover. When attacking the enemy in a flash suddenly and then disappearing like a magic trick but dead real, with enormous American soldiers to get deep is an impossible task. Even if peace repeats many veterans America returned to the old battlefield to visit and test the system of fortifications of Ta's fortifications, and had to succumb to Viet Minh's creations. TACTIC STRATEGY IN FIGHTING. DECLARATION OF FACILITY AND COOPERATION CONTRACT This is a military art that is highly regarded by many researchers. To fight diversionally to split the enemy army to attack, the enemy wants to quickly attack us, and prolongs the time consuming life of the enemy to capture the enemy We had to dispatch troops according to our will, as in the battle of Điện Biên Phủ Ta with the battle of Luang Prabang, Laos pallery then focused on destroying the strongest stronghold in Indochina. After that, General VU NGUYEN CHIP compared the correlation of force, the number of ammunition we had was too small, so he switched to a solid attack to build a trench around the attack to rearrange the scattering artillery battlefield. Firepower concentrated artillery in many places, shooting together in combination with fake battlefields to attract enemy troops, making the enemy difficult to identify to suppress Ta's firepower. The result was a complete victory in the earth. Thus, it can be seen that Vietnam's military art has reached its peak.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét