Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Trâu ơi 💓😅

  Trâu ơi ta bảo trâu này

         Trâu cày hai vụ 

       Ta cày quanh năm 

Ngay cả khi người ngủ củ thức lúk đêm khuya 😂😂


Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu đem vàng bạc chât đầy nha ta

Nỗi buồn nươc mắt đem ra 

Niêm vui hạnh phúc trâu mau tha vê

Khắp thành thị khắp làng quê

Tre con tíu tít hả hê lì sì

Cụ bà ,ông lão nâng ly

Bách niên dai lão sức tì hơn trâu

Mẹ ta trường thọ sống lâu

Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên

Con ta thỏa thích thanh niên

Bạn ta thanh đạt làm nên công hầu

Trâu ơi trâu nhắn giùm ta

Phát tài phát lộc mọi nhà an vuiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét