Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

"HẠNH PHÚC"

 Sư phụ hỏi:

- "Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử trả lời:

- "Con sẽ đi tìm”.

Một đệ tử đáp:

- "Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Một đệ tử khác nói:

- "Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi:

- "Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều hơn củi.

Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được. 


Hạnh phúc chính là "Bớt tham" và "Biết đủ". 


🌿🌿🌿 🌿🌿🌿

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét