Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Phòng thân lúc tuổi già

Tâm   SỰ TUỔI GIÀ

Bà ơi! Tôi có chuyện này

Lâu nay suy nghĩ hôm nay hỏi Bà

Tuổi ta cũng đã về già

Không làm gì nữa ở nhà trông coi


Các Con khôn lớn cả rồi

Hai ta tích góp dư dôi ít tiền

Nhà, đất mình vẫn đứng tên

Già rồi giữ đất, nhà, tiền làm chi?


Hay là cho các Con đi

Toàn quyền quản lý, có gì chúng lo

Biết mình sống chết khi mô

Mang theo tài sản xuống mồ được đâu?


Ông ơi! Tôi nghĩ trong đầu

Đất vườn nhà cửa trước sau chúng dùng

Hiện giờ chưa thể của chung

Lỡ ra xẩy chuyện rối tung Ông à


Tốt nhất vẫn ở riêng nhà

Đói no sướng khổ Ông Bà có nhau

Con Trai còn có con Dâu

Gái ngoan còn Rể biết đâu mà lần


Không may mà mỏng phúc phần

Các Con bất hiếu khổ thân Ông à

Đó là tôi cứ phòng xa

Chứ Dâu với Rể Con ta tuyệt vời


Chẳng ai biết trước sự đời

Lường đâu hết được lòng người ra sao

Theo tôi chưa vội đem trao

Có cho nhưng giữ phần nào phòng thân


Khi nào sức khỏe yếu dần

Di Chúc để lại ta cần làm ngay

Tâm tư tôi đã tỏ bày

Ông xem nếu được...vỗ tay cái nào


Không nhất trí cũng chẳng sao

Cứ theo Ông quyết tôi nào cãi Ông

Với tôi nghĩa Vợ tình Chồng

Đói no sướng khổ cũng không xa rời !!

sưu tầm"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét